O.B Super 8τεμ.

1,96

O.B. Mini Pro Comfort 16τεμ.

3,48

O.B. Pro Comfort Normal 16τεμ.

3,48

O.B. Pro Comfort Normal 8Mx.

1,96

O.B. Pro Comfort Super 16τεμ.

3,48

O.B. Pro Comfort Super 8τεμ.

1,96

Tampax Compak Regular 16τεμ.

3,18

Tampax Compak Super 16τεμ.

3,18